InsolventieUw vertrouwde partner

Sneller dan verwacht kan u onderneming in een ongewone situatie terecht komen. Strikt onafhankelijke, deskundige  en slagvaardige ondersteuning is daarbij een goede investering. Daarmee wordt snel inzicht verkregen in de feitelijke situatie, worden de mogelijkheden in kaart gebracht en oplossingen aangedragen.

Raad & daad

Wanneer er sprake is van een bedrijfsbeëindiging, dan moeten er een hoop zaken gebeuren. I on Retail stelt zich als vertrouwenspartner op voor retailers die te maken hebben met deze omstandigheden. Hierbij is het onze verantwoordelijkheid om de retailers met raad en daad bij te staan en hen te ontzorgen. Zo worden risico’s beperkt en de beëindiging zo goed mogelijk afgewikkeld.

Uw voordelen

  • Ontzorgen door overname cq. verleggen van inventaris, data of portefeuille
  • Kosten en risico’s beperken
  • Snel en verantwoord handelen naar relaties