Afbeelding8

De huizenmarkt veranderd

De tijd dat (nieuw)bouwplannen als vanzelfsprekend binnen no time werden verkocht ligt al even achter ons. De onzekerheid in de markt word versterkt door het voortduren van de economische crisis, de politieke discussie over de woningmarkt en de hypotheekrenteaftrek in het bijzonder.

Beleving

Nieuwbouw modelwoningen sluiten vaak niet aan op de wensen van de doelgroep. Men verhoogt de gevoelswaarde van de woning niet of nauwelijks. De doelgroep wordt niet geïnspireerd, noch geactiveerd. Ook bestaande woningen beschikken zelden over de zogenaamde “heb-factor“. Een afwijkende beleving resulteert in het feit dat de doelgroep onvoldoende wordt aangesproken om over te gaan tot koop. Enige optie is vaak een drastische verlaging in de koopprijs…

Full Turnkey concept | Woningverkoop nieuwe stijl

Turnkeasy logo by Andasco

De afgelopen jaren is het bewezen dat wanneer een woning volledig doordacht is ingericht, een twijfelende woningzoekende sneller bereidt is tot koop. Deze woningen horen een commerciële waarde te vertegenwoordigen en verwachtingen bij de consument te overtreffen. Dit resulteert in meer en snellere verkooptransacties. Turnkeasy gaat een stap verder dan turnkey, zij specialiseert zich in full turnkey. Hierbij wordt er gefocust op twee pijlers;