Wilt u meer rendement uit uw winkeloppervlakte halen?

De winkel-, woning- en retailmarkt staan onder druk. Om als speciaalzaak en organisatie te overleven, en nog belangrijker, om winstgevend te zijn, moeten alle facetten op scherp staan. Een van deze facetten is de productpresentatie in de winkel, die vaak onderschat wordt. Heeft u als retailer enig idee wat het rendement van uw winkeloppervlakte is? En wat deze behoort of kan zijn? Conversie is het sleutelwoord en de uitkomst.

retail andasco

Voorbeeld

Keukenspeciaalzaak Kitchen First heeft een showroom met 20 keukenopstellingen. Gemiddeld kost elke opstelling € 5.000,00 inkoop. Kitchen First zal € 1.000.000,00 omzet moeten genereren om de kosten te dekken. Dit komt neer op € 50.000,00 per keukenopstelling. Met een gemiddelde orderwaarde van € 7.500,00 komt dit neer op 7 verkochte keukens per keukenopstelling.

.
In de praktijk blijkt dat 8 van de 20 keukenopstellingen* weinig of niet renderen. Dit betekent voor Kitchen First dat de 12 renderende keukenopstellingen meer moeten worden verkocht om kostendekkend te zijn. Dit komt neer op € 1.000.000,00 gedeeld door 12 keukenopstellingen, is € 85.000 per renderende keukenopstelling. Dit zijn 11 verkochte keukens per renderende keukenopstelling. Elk jaar weer. De kosten c.q. omzetderving bij de slecht tot niet renderende keukenopstellingen lopen door, terwijl de baten uitblijven.

.
Optimalisatie in uitstraling en gevoelswaarde zijn in de huidige conjuncturele omstandigheden van essentieel belang om niet alleen resultaat te behalen, maar vooral om een voorsprong te krijgen c.q. te behouden.

De kracht van het collectief

I on Retail heeft collectief een uniek concept in de markt gebracht onder de naam “Re-Turn”. Hierbij ontzorgen wij retailers en nemen wij op zeer korte termijn verouderde en of slecht renderende toonzaalmodellen over en zorgen wij dat deze, met behoud van rendement, worden verkocht. Er wordt gebruikt gemaakt van een krachtig collectief van speciaalzaken om zo diverse (uit)verkopen mogelijk te maken. De verkopen zijn anoniem, waardoor mogelijke reputatieschade wordt voorkomen. Daarnaast ontvangen participerende speciaalzaken een op maat gemaakt Re-Turn on Investment plan hoe zij met hun vrijkomende duur betaalde vierkante meters direct meer rendement kunnen behalen.

Uw voordeel is onze zorg

  • Snel slecht renderende opstellingen vervangen
  • Met behoud van marge
  • Op maat gemaakt Re-Turn on Investment plan
*Het gegeven voorbeeld is een versimpelde weergave van de werkelijkheid. Kitchen First is een fictief bedrijf. Cijfers zijn indicatief. Voor verdere onderbouwing van deze cijfers, kunt u contact opnemen met I on Retail.